Etuudet syöpään sairastuessa ja hoitojen aikana

Vastaa alla oleviin väittämiin ja selvitä, millaisiin sosiaalietuuksiin saatat olla oikeutettu.

​​​​​​​​​​​

​kuva/video ​Kysymys​Vastaus1​Vastaus2​Oikea vastaus
1 tai 2
​Vastaus1 selite Vastaus2
selite
​Neutraali selite (x)

Olen sairastunut syöpään ja minua kiinnostaa mitä etuuksia minulle voi kuulua.Kyllä​Ei​Sinulla voi olla oikeus sairaus- tai osasairauspäivärahaan.​
Lue lisää:
​Selvä, mutta jos tiedonjanosi herää myöhemmin, voit lukea lisää näistä linkeistä:​​ ​x
​​Sairastuin äskettäin ja olen sairauslomalla.​​Kyllä​Ei​Sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa Kelasta:​ ​Voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.​x
​Olen sairauslomalla, mutta voisin haluta käydä osittain töissä.​Kyllä​Ei​Sinulla voi olla mahdollisuus osasairauspäivärahaan, jota voi hakea Kelasta: ​Voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.​x
​Minulla kuluu mielestäni paljon rahaa lääkkeisiin.​Kyllä​EiSuomessa on käytössä lääkekorvausjärjestelmä. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, Kela korvaa loppuvuoden lääkkeet.​
Lue lisää:
Sinun on kuitenkin hyvä tietää, että Suomessa on käytössä lääkekorvausjärjestelmä. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, Kela korvaa loppuvuoden lääkkeet.​
Lue lisää:
x​​
​Sairastumisen takia minulla on paljon sairaalakäyntejä, joihin kuluu rahaa.​Kyllä​Ei​Julkisen terveydenhuollon maksut kerryttävät maksukattoa. Seuraa itse maksujen kertymistä. Kun maksukatto on tullut täyteen tai tiedät sen pian täyttyvän, ota tarvittaessa yhteyttä siihen hoitavan sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen potilastoimistoon tai taloustoimistoon, joka huolehtii potilaslaskutusasioista​.Seuraa itse maksujen kertymistä. Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä sinua hoitavan sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen potilastoimistoon tai taloustoimistoon, joka selvittää, milloin maksukattosi täyttyy.​
​x
​Minua kiinnostaa millaista korvausta terveydenhuollon matkoista voin saada.​Kyllä​Ei​Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on esimerkiksi sairaus.
Lue lisää:
​Voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.​x

​Tuloni ovat kovin pienet ja minusta tuntuu, ettei rahani riitä elämiseen.​Kyllä​EiTiesitkö, että sairauspäivärahan veroprosentti on 25​ %? Jos oma veroprosenttisi jää sen alle, voit hakea muutosverokorttia sairauspäivärahaa varten.
Lue lisää: Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa el​ämän perusmenoja. Ota yhteys Kelaan, jossa varallisuutesi ja muiden etuuksien mahdollisuus kartoitetaan ensin. Halutessasi voit lukea lisää​​:
​Tiesitkö, että sairauspäivärahan veroprosentti on 25 %? Jos oma veroprosenttisi jää sen alle, voit hakea muutosverokorttia sairauspäivärahaa varten. Lue lisää: ​x
Sairauspäivärahaoikeuteni on p​äättymässä tai päättynyt, enkä pysty palaamaan työelämään.​Kyllä​EiKun 300 päivän sairauspäivärahaoikeutesi on tulossa täyteen ja työkyvyttömyytesi jatkuu myös sen jälkeen, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläke voi olla määräaikainen tai pysyvä, myös osittainen tai täysiaikainen.​
Lue lisää:
Selvä, kiitos kyselyn tekemisestä! ​​​x

Lue lisää:

​​Muistathan, että voit saada apua etuusasioihin terveyssosiaalityöntekijältä ja Suomen Syöpäjärjestöltä:​

Edellinen sivuSeuraava sivu

tuki; sosiaalietuudet; syöpä; sosiaalityö; Tukea; sairastuminen

Kyllä

Päivitetty  19.3.2021