Ydinasiaa selkäydinvammasta - vammataso L2-S5

​​Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, joilla on L2-S5 -tason selkäydinvamma ja heidän läheisilleen.

Kuntoutuminen on koko elämän mittainen prosessi, joka jatkuu kuntoutusjakson päätyttyä. Toimintakyvyn edistyminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat tarvittaessa kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat, että sinua avustetaan.

Toimintakyvyn rajoittumisen myötä myös toiminnot, joihin voit osallistua voivat vaihtua tai niihin osallistuminen muuttuu. Sinulle merkityksellisistä toiminnoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja miettiä, miten nyt toimintakyvyn muututtua voit osallistua niihin. Hallitaksesi elämääsi selkäydinvamman jälkeen tarvitset rohkeutta, sitoutumista ja halua vastata eteesi tuleviin haasteisiin.

Huomioithan, että tämä on yleisopas, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisilta saatua ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi ohjeita ja pyydä tarvittaessa neuvoa siihen, mitkä ohjeet soveltuvat juuri sinulle.

pic Miten vamma vaikuttaa toimintakykyyni?

Selkäytimen vaurio lannerangan alueella L2-S5-tasolla aiheuttaa alaraajahalvauksen eli paraplegian.

pic Miten selviydyn kotona?

Selkäydinvamman jälkeen kotona selviytymistä voidaan tukea monin tavoin.

pic Mitä voin itse tehdä?

L2-S5-tason vammassa asento- ja liikehoidoista voit huolehtia itse. Tarvittaessa voit pyytää toisen henkilön apua.