Miten selviydyn kotona?

Selkäydinvamman jälkeen kotona selviytymistä voidaan tukea monin tavoin.

Muuttuneen toimintakyvyn tueksi voit tarvita apua kotona selviytymiseen. Avun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti toimintakykysi huomioiden. Alla olevista aihekokonaisuuksista löydät lisää tietoa.

Apuvälineet

Apuvälineet ovat merkittävä osa selkäydinvammapotilaan kuntoutumisprosessia.

Yleisimpiä apuvälineitä ovat esimerkiksi:

 • siirtymisen ja peseytymisen apuvälineet
 • ruokailun apuvälineet
 • ortoosit eli lastat ja tuet
 • painehaavoilta ehkäisevä patja
 • kelattava pyörätuoli
 • istuma-asentoa tukeva ja painehaavoja ehkäisevä istuintyyny.

Itsenäisyyttä arjessa voidaan edistää myös ympäristönhallintalaitteilla, jolloin esimerkiksi ovien avaaminen onnistuu yksilöllisesti suunniteltujen ratkaisujen avulla.

Valitse sinulle sopivat apuvälineet yhdessä ammattilaisen kanssa. Huolehdi, että käytössäsi olevien apuvälineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne toimivat kunnolla ja ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia käytössä.

Apuvälineiden hankinnassa ja huollossa sinua auttavat oman alueen apuvälinekeskus tai -lainaamo.

Kodinmuutostyöt

Kodinmuutostöiden avulla tuetaan mahdollisuuttasi liikkua ja toimia turvallisesti sinulle tärkeissä paikoissa, kuten kotona ja työpaikalla.

Kodinmuutostöitä voivat olla esimerkiksi:

 • kynnysten poisto
 • ovien leventäminen
 • wc-tilojen ja pesutilojen muuttaminen esteettömiksi
 • portaita korvaavat luiskat.

Pyydä tarvittaessa apua ympäristön arvioinnissa ja muutosten toteuttamisessa ammattilaisilta.

Tarvittavat palvelut

Erilaisten palveluiden ja tukitoimien avulla kotiutuminen ja kotona asuminen onnistuvat. Palvelutarpeen kartoituksen avulla selvitetään yksilöllisesti tarvittavat tukitoimet.

Mahdollisia tukipalveluja voivat olla esimerkiksi:

 • kotisairaanhoito
 • kotipalvelu
 • henkilökohtainen apu
 • kuljetuspalvelu.

Muualla Kuntoutumistalossa

Tutustu saatavilla oleviin palveluihin ja tukitoimiin Kuntoutumistalon Oikeudet ja etuudet -osiossa.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma on tarpeeseen perustuva, yksilöllinen suunnitelma kuntoutumisen jatkumisesta, tavoitteista ja keinoista. Kuntoutussuunnitelma laaditaan ja sitä päivitetään säännöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Se voidaan päivittää esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai selkäydinvammapoliklinikkakäynnin yhteydessä.

Vertaistuki

Vertaiskuntouttajat ovat henkilöitä, joilla on selkäydinvamma ja jotka työskentelevät sairaalassa tai kuntoutuslaitoksessa. He ohjaavat muun muassa arjen toimiin ja kotiutumiseen liittyviä asioita. Vertaiskuntouttajat ohjaavat myös ryhmiä, joissa harjoitellaan käytännön taitoja.

Voit tavata vertaiskuntouttajan alkuvaiheen kuntoutuksessa muun muassa Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden selkäydinvammayksiköissä.

Vertaistukihenkilöt toimivat vapaaehtoisina tukijoina vammautuneille. Vertaistukitoiminnasta vastaa selkäydinvammaisten oma potilasjärjestö Akson ry.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018