Mitä voin itse tehdä?

C6-tason vammassa osasta asento- ja liikehoidoista voit huolehtia itse, osaan tarvitset toisen henkilön apua. Aktiivinen harjoittelu ylläpitää toimintakykyäsi.

Kuntoutumisen yhtenä tavoitteena on oppia arkeesi liittyvät asiat, jotta osaat kertoa sinua avustaville henkilöille, miten haluat sinua avustettavan.

Säännöllinen venyttely ja nivelten liikuttaminen estävät nivelten liikkeiden rajoittumista ja virheasentojen syntymistä. Liikehoidot voi suorittaa aamuin illoin arkirutiinien ohessa.

Käsien lihakset toimivat osittain. On tyypillistä, että kädet pyrkivät kyynärnivelistä koukkuun, koska kyynärnivelen ojennusliike puuttuu. Ranteiden ojentaminen onnistuu, koukistaminen puolestaan ei.

Sormien liike puuttuu, minkä takia ranteen ja sormien asentohoito hyvän toiminnallisen otteen saamiseksi on erityisen tärkeää. Sormien ja ranteen samanaikaista ojentamista tulee välttää kaikissa arjen tilanteissa ja käsien liikehoidoissa. Lastojen käyttöä kannattaa jatkaa sinua hoitavan lääkärin ja terapeutin ohjeistuksen mukaisesti.

Selkäydinvamma aiheuttaa muutoksia monilla toimintakyvyn osa-alueilla. Ohjeita itsehoitoon löydät muista sivuston itsehoito-oppaista.

pic Ohjeita venyttelyyn

Koska kyky liikkua ja kyky tuntea keholla on heikentynyt, asentohoidon ja venyttelyn merkitys korostuu.

pic Ohjeita liikehoitoon

Koska kyky liikkua ja kyky tuntea keholla on heikentynyt, liikehoidon merkitys korostuu.

pic Ohjeita voimaharjoitteluun

Toimivien lihasten kunnosta huolehtiminen edistää arjessa toimimista.