Mitä on autonominen dysrefleksia?

Autonominen dysrefleksia (AD) on autonomisen hermoston toimintahäiriö, jossa keho reagoi vammatason alapuolisiin ärsykkeisiin poikkeavalla tavalla aiheuttaen monenlaisia oireita.

Autonominen dysrefleksia on välitöntä hoitoa vaativa selkäydinvammaan liittyvä seuraamus, joka johtuu autonomisen hermoston toimintahäiriöstä.

Autonomisen dysrefleksian oireita saattaa ilmetä, kun vammatason alapuolelle kohdistuu sellainen ärsyke, joka ennen selkäydinvamman saamista olisi aiheuttanut kipua tai epämukavaa oloa. Tällaisia ärsykkeitä ovat esimerkiksi rakon ja suolen liiallinen venyttyminen, ihorikko tai tulehdus.

Normaalisti kipua aiheuttavan ärsykkeen seurauksena autonominen hermosto reagoi tavallista herkemmin johtaen moninaisiin oireisiin ja nostaen verenpainetasoa joskus hyvinkin korkealle.

 

Kyllä

Päivitetty  30.10.2018