Selkäranka ja selkäydin

Selkäranka on luinen tukiranka, joka suojaa selkäydintä. Selkäydin koostuu hermosoluista, ja se välittää viestejä aivojen ja kehon välillä.

Selkäranka koostuu luisista nikamista, joiden välissä sijaitsevat pehmeät välilevyt. Selkäydin kulkee nikamien muodostamassa luisessa selkäydinkanavassa.

Selkäytimestä lähtee jokaisen nikaman kohdalta kaksi selkäydinhermoa, jotka myöhemmin jakautuvat pienemmiksi ääreishermoiksi kehon eri osiin. Hermot välittävät sähköjohdon tavoin toimintakäskyjä aivoista lihaksistolle ja kuljettavat vastakkaiseen suuntaan tietoa raajojen ja muun kehon tuntoaistimuksista.

Selkäydin säätelee osin myös tahdosta riippumatonta eli autonomista hermostoa, joka huolehtii muun muassa rakon ja suolen toiminnasta, verenpaineen ja kehon lämpötilan säätelystä.


Oppaan alkuunSeuraava sivu

 


 

Ei

Päivitetty  22.11.2017