Alaraajahalvaus vai neliraajahalvaus?

Selkäydinvaurio aiheuttaa vammatason alapuolelle lihasvoiman ja tunnon heikentymistä tai niiden puuttumisen. Tämä johtaa liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen.

Selkärangan jaottelu kaularankaan, rintarankaan, lannerankaan ja ristiluuhun.

Selkäranka koostuu seitsemästä kaulanikamasta, kahdestatoista rintanikamasta ja viidestä lannenikamasta. Lisäksi selkärankaan kuuluvat ristiluu ja häntäluu.

Neurologinen vammataso määritellään selkäydinvammaluokituksen avulla. Se on alin taso, minkä alueella selkäytimen toiminta todetaan normaaliksi tutkittaessa lihasten toimintaa ja tuntoaistia. Selkäydinvamman taso kuvataan kirjaimella ja numerolla. Kirjain kertoo, missä selkärangan osassa vamma sijaitsee ja numero tarkentaa neurologisen vammatason.

Selkäydinvamma todetaan kuvantamistutkimuksilla ja vaurion laatu sekä taso arvioidaan AIS-luokituksella. AIS-luokituksen avulla selvitetään vauriotaso sekä liikkeen että tunnon osalta, puolierot (vasen ja oikea puoli erikseen) sekä vaurion täydellisyys tai osittaisuus.

  • A tarkoittaa tunnon ja lihasvoimien osalta täydellistä selkäydinvauriota.
  • B tarkoittaa tunnon osalta osittaista ja lihasvoimien osalta täydellistä selkäydinvauriota.
  • C ja D tarkoittavat sekä tunnon että lihasvoiman osalta osittaista vauriota.

Oireiden vaikeusaste riippuu sekä selkäydinvaurion tasosta että laajuudesta.

Kaularangan alueen vamma aiheuttaa osittaisen tai täydellisen neliraajahalvauksen eli tetraplegian. Rinta- ja lannerangan alueen vamman yhteydessä syntyy vartalon ja/tai alaraajojen halvausoireisto eli paraplegia.

Täydellinen vamma tarkoittaa sitä, että vammatason alapuolelta puuttuu liike ja tunto. Osittainen vamma tarkoittaa sitä, että liikettä ja/tai tuntoa on osittain jäljellä myös vammatason alapuolella.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018