Mikä on selkäydinvamma?

Selkäydin voi vaurioitua joko tapaturmaisesti tai sairauden pohjalta tai se voi olla synnynnäinen.

Miten selkäydinvamma voi syntyä?

  • Tapaturman seurauksena selkärangan nikama saattaa murtua tai siirtyä vaurioittaen selkäydintä. Myös nikaman välilevy voi pullistua ulos omalta paikaltaan ja painaa selkäydintä.
  • Sairauksista mm. kasvaimet, tulehdukset, verenkiertohäiriöt ja rangan kulumamuutokset voivat eri tavoin vaurioittaa selkäydintä.
  • Selkäydinvaurio voi olla myös synnynnäinen, liittyen esim. hermoston kehityksen häiriöön.

Muualla Terveyskylässä

Sinällään selkäydinvamma ei aiheuta muutoksia aivojen toiminnassa. Tapaturman seurauksena syntyneisiin selkäydinvammoihin voi kuitenkin liittyä myös aivovamma.

Kuinka yleinen selkäydinvamma on?

Suomessa arvioidaan syntyvän noin 500 uutta selkäydinvammaa vuodessa. Näistä 40 % on tapaturmaperäisiä ja 60 % syntyy sairausperäisen syyn pohjalta.

Tapaturmaisesti vammautuneista potilaista suurimman ryhmän muodostavat iäkkäät osittaisen kaulaydintasoisen selkäydinvamman kaatumisen seurauksena saaneet potilaat.

Yleisimmät sairausperäisen selkäydinvamman syyt ovat rangan rappeumamuutokset ja erilaiset kasvaimet. Valtaosalla sairausperäisen vamman saaneista on osittainen alaraajahalvaus.

pic Selkäranka ja selkäydin

Selkäranka on luinen tukiranka, joka suojaa selkäydintä. Selkäydin koostuu hermoista, jotka välittävät viestejä aivojen ja kehon välillä.

pic Alaraaja- vai neliraajahalvaus?

Selkäydinvaurio aiheuttaa vammatason alapuolelle lihasvoiman ja tunnon heikentymistä tai niiden puuttumisen. Tämä johtaa liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen.