Ihon itsehoito selkäydinvamman jälkeen

Selkäydinvamman seurauksena ihon toiminta muuttuu ja mahdolliset tuntopuutokset lisäävät riskiä ihon vaurioitumiselle. Ihon hoito ja kunnon tarkkailu ovat keskeinen osa itsehoitoa.

Selkäydinvamman tasosta ja vaikeusasteesta riippuen voi seurata ihon hiki- ja talirauhasten toiminnan muuttumista. Usein vammatason alapuolella hikoilu- ja talineritys vähenevät aiheuttaen ihon lisääntynyttä kuivumista. Muutokset ovat kuitenkin yksilöllisiä. Selkäydinvammasta voi seurata myös ihoverenkierron muutoksia ja ihon tuntohäiriöitä.

Tämä opas on tarkoitettu selkäydinvamman saaneille henkilöille ihon itsehoidon tueksi.

Huomioithan, että tämä on yleisopas, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatua ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi ohjeita ja pyydä tarvittaessa neuvoa siihen, mitkä ohjeet soveltuvat juuri sinulle.

Huolehdi ihon perushoidosta

Hyvä hygienia on ihon hoidon perusta. Ihosi kunnosta huolehtiminen vaatii päivittäistä tarkkailua.

Tarkkaile ihon kuntoa

Ihon tarkkailu on tärkeä osa ihon hoitoa, jotta pystyt nopeasti puuttumaan iholle mahdollisesti muodostuviin muutoksiin.

Huomioi asentohoito

Riittävän usein tapahtuvat asennon vaihdot ovat osa hyvää ihon hoitoa.

Varmista riittävän monipuolinen ravitsemus

Oikeanlainen ravitsemus edistää ihon hyvinvointia.

Ehkäise painehaavojen syntyä

Painehaava on ihon tai sen alla sijaitsevan kudoksen paikallinen vaurio, joka syntyy paineen tai ihon venymisen seurauksena.

Tästä voit halutessasi tulostaa ohjeet: