Miksi niskani on kipeä?

Niskakipu on melko yleinen oire. Akuutti niskakipu paranee usein ilman erityisiä hoitoja.

​​​​​​​

Valtaosa niskakivusta on hyvänlaatuista, niin sanottua epäspesifiä kipua, jolle ei tiedetä tarkkaa syytä. Niskakivulle voi altistaa esimerkiksi:​

  • huono ryhti
  • toi​stotyö tai tarkkuutta vaativa työ
  • pitkäkestoinen niskan etukumara asento, istuminen tai kädet koholla työskentely
  • kiertyneet ja kumarat asennot
  • purentahäiriöt​​
  • ikä
  • naissukupuoli
  • ylipaino
  • aiempi niskakipu​
  • tupakointi​.

Psykososiaaliset tekijät, esimerkiksi työn psyykkinen kuormittavuus, stressi tai kuormittava elämäntilanne, vaikuttavat siihen, miten koemme kivun. Aktiivisena pysyminen on tärkeää kivusta huolimatta, sillä se helpottaa niskakivusta toipumista.


Oppaan alkuunSeuraava sivu

 ​​​
altistavat tekijät; niskakipu

Kyllä

Päivitetty  11.11.2019