Lannerangan ahtauman kuntoutusopas

Tämä opas on tarkoitettu aikuisille, joiden selkäkipu vaikeuttaa kävelyä. Oppaasta saat tietoa lannerangan ahtaumataudista ja ohjeita siihen, kuinka voit itse vaikuttaa kuntoutumiseesi.

Mikä on lanneranga​​n ahtauma?

Lannerangan ahtaumasta käytetään myös nimityksiä selkäydinkanavan ahtauma ja spinaalistenoosi. Kyse on vaivasta, joka aiheuttaa selkäperäistä katkokävelyä, mikä pakottaa henkilön pitämään taukoja kävellessä. Kävellessä alaselkä kipeytyy ja alaraajoihin voi myös ilmaantua oireita, kuten kipua, puutuneisuutta ja voimattomuutta. Alaraajaoireita voi esiintyä vaikka selkä ei olisikaan kipeä.

Lannerangan ahtaumatautia esiintyy yleisimmin yli 65-vuotiailla.

Ahtaumassa hermorakenteiden ympärillä oleva tila selkärangan nikamien välissä ja sisällä kaventuu vähitellen kulumamuutosten vuoksi. Luissa tapahtuvien muutosten lisäksi nivelsiteiden paksuuntuminen ja välilevyn pullistuma voivat olla ahtauman syinä.

Miten vaivaa hoidet​aan?

Kipulääkkeet ja fysioterapia ovat ensisijainen hoito lannerangan ahtaumaan. Leikkaushoitoa harkitaan, jos oireet rajoittavat toimintakykyä merkittävästi ja jos lihasvoimat heikkenevät lisääntyvästi tai kipu on hoidosta huolimatta sietämätöntä.

Tämä opas on yleisopas lannerangan ahtaumataudin oireiden itsehoitoon, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatua ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi yksilöllisesti laadittuja ohjeita selkäoireiden kuntoutuksessa. Pyydä tarvittaessa ohjausta siihen, mitkä hoito-ohjeet soveltuvat juuri sinulle.

Oppaassa on käytetty materiaalia Selkäkanava.fi-palvelusta.