Kuntoutumisella apua arkeen

Kuntoutuminen on osa skleroderman hoitoa ja sen tavoitteena on edistää elämänhallintaasi, toimintakykyäsi sekä hyvinvointiasi.

​​​​​

Oma aktiivisuutesi on avaintekijä kuntoutumisessa.

Voit yhdessä kuntoutumisen ammattilaisen kanssa löytää keinoja ja tukea arjessa toimimiseen skleroderman haasteista huolimatta.

Tukea itsenäiseen harjoitteluun ja arkeen saat tämän oppaan lisäksi tarvittaessa fysio- ja toimintaterapeuteilta.

Fysioterapia

Liikkuminen ja liikunta ovat tärkeä osa skleroderman itsehoitoa. Liikkuminen yl​läpitää toimintakykyä.

Fysioterapeutti on liikkumisen asiantuntija. Fysioterapeutin tuella löydät itsellesi sopivia liikuntamuotoja ja saat yksilöllisiä kuntouttavia harjoitteita.

Huomioi liikunnassa muun muassa riittävä vaatetus ja ihon suojaus tarpeen mukaan.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa käydään läpi, mikä on sinulle haasteellista ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja näihin tilanteisiin.

Tavallisia pulmia arjessa ovat esimerkiksi käsien lämpimänä pitäminen, sormenpäiden arkuus, käsien jäykkyys tai nivelkivut.

Toimintaterapeutti voi esimerkiksi ohjata sinua apuvälineasioissa, käsiharjoittelussa ja itsehoidossa.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on sinun ja läheisesi toimintakykyä ja arkielämää tukevaa toimintaa.

Sairaaloissa on kuntoutusohjaajia, jotka voivat auttaa sinua löytämään vertaistukipalveluita ja hyödyntämään liikunta- ja kuntoutusmahdollisuuksia.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä sairastuneen henkilön, kodin, sairaalan, koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä.

Sosiaalityö

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä voit saada tukea elämäntilanteessasi. Saat yksilöllisen arvion sosiaaliturvaetuuksista, palveluista ja muista tukitoimista.

Sosiaalityöntekijä voi kartoittaa kanssasi ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn säilyminen, työhön paluu ja työllistyminen.

 Muualla Kuntoutumistalossa

Lisää tietoa kuntoutuksesta löydät Tietoa -osiosta.


Edellinen sivuOpashakuun

 


 

Kyllä

Päivitetty  7.3.2019