Nivelten säästäminen ja pienapuvälineet

Reumaa sairastavalle nivelten säästäminen on palkitsevaa, sillä sen avulla voidaan suojata nivelrakenteita. Pienapuvälineiden käytöllä voidaan keventää niveliin kohdistuvaa kuormitusta.

Monitoimiavaaja auttaa purkin kannen avaamisessa, jos käsien toiminta on alentunut.Nivelten säästämisen tarkoituksena on vähentää niveleen kohdistuvaa rasitusta oikeanlaisilla työskentelyasennoilla ja -tavoilla. Esimerkiksi yhteen niveleen kohdistuvaa rasitusta voi vähentää käyttämällä toiminnoissa molempia käsiä sekä hyödyntämällä isoimpia ja voimakkaimpia niveliä ja lihaksia. Näin saat pitävämmän otteen, joka samalla säästää niveliä. Nivelten säästämisen oppiminen voi viedä aikaa ja vaatii tietoisia toimintatapojen muutoksia.

Kuormitus jakautuu tasaisemmin käden eri nivelille, kun keskisormi ja käsivarsi ovat keskenään suorassa linjassa.

Reumasairauden tulehdusvaiheessa nivelrakenne on erityisen altis muutosten ja virheasentojen syntymiselle, jolloin nivelten säästäminen on erityisen tärkeää. Jo reumaan sairastumisen varhaisessa vaiheessa olisi hyvä ottaa käyttöön niveliä säästävät sekä toimintaa helpottavat työskentelytavat, esimerkiksi pienapuvälineiden avulla. Oikein valituilla pienapuvälineillä voidaan helpottaa toimintojen itsenäistä suorittamista sekä tukea nivelten säästämistä.

Nivelten säästämistä edistävät työskentelytavat

Lautaset painavat paljon. Kannattele lautasia kämmenen varassa ranteet suorana. Käytä molempia käsiä.

 

Varo ranteiden taittumista sivusuunnassa, se rasittaa ja voi kipeyttää käden niveliä.

Kuvat voi suurentaa klikkaamalla.

 

Nivelten säästämiseen ohjataan toimintaterapiassa erilaisin keinoin. Esimerkiksi:

 • ohjataan vaihtoehtoisia työskentelytapoja.
 • käydään läpi oikeanlaista nivelten ja kehon liikkeiden käyttöä
 • mukautetaan toimintoja ja rutiineja
 • ohjeistetaan toimintojen porrastukseen.

Pienapuvälineet nivelten säästämisen apuna

Pienapuvälineet ovat ergonomisesti suunniteltuja ja niiden avulla on helpompi toimia. Pienapuvälineet

 • ylläpitävät oikeita työskentelyotteita
 • keventävät niveliin kohdistuvaa kuormitusta
 • voivat lievittää toiminnassa ilmenevää kipua
 • ylläpitävät käsien toimintaa.

Mikä pienapuväline avuksi?

Kuva: Pystykahvainen juustohöylä, pystykahvaisia veitsiä, poimintapihdit ja joustosankaiset sakset.

Alla oleva taulukko sisältää esimerkkejä pienapuvälineistä, jotka mahdollisesti voivat helpottaa nivelreumaa sairastavan arjen toimintaa. Pienapuvälinetarvetta voidaan yksilöllisesti arvioida toimintaterapiassa. Useita pienapuvälineitä voit myös hankkia itse hyvin varustetuista tavarataloista.

Toiminta / arkea vaikeuttava tekijä Esimerkki apuvälineestä
Kurottaminen, ylettyminen
 • Varsien tai kahvojen pidennykset
 • Tarttumapihdit, kenkälusikka
 • Säädettävät työtasot
Tarttuminen, kiinni pitäminen
 • Varsien paksunnokset tai ohennukset, painavammat tai kevyemmät varret
 • Varren muotoilu (pystykahva)
 • Lisäkahvat, pidikkeet ja päällysteet (esim. hammasharja, aterimet)
 • Avaimen pitimet (leveämpi ote, lisä vipuvarsi)
 • Liukuesteet
Avaaminen
 • Erilaiset kaatonokat
 • Purkin/tölkin avaajat
 • Yleisavaajat
 • Pihdit
 • Yksilöllisesti valmistetut avaajat
 • Liukuesteet
Virheasentojen tai vaurioiden ennaltaehkäisy
 • Ergonomiset välineet (pystykahvaiset keittiövälineet, varren paksunnokset, lisäkahvat, suojaimet)
Kivun lieventäminen
 • Paksunnokset
 • Muotoillut varret
 • Erilaiset käden tuet ja ortoosit
 • Yksilöllisesti muotoillut välineet
 • Pehmusteet
apu; apuvälineet; helpottaa; käyttö; nivelreuma; reuma; reumasairaus; ohje; hyöty

Kyllä

Päivitetty  28.5.2020