Nivelten säästäminen reumasairauksissa

Niveliä säästävät työskentely- ja toimintatavat suojaavat nivelrakenteita.

​Yksi reumasairauden omahoidon kulmakiviä on nivelten säästäminen. Nivelten säästämisen perusajatuksena on jakaa kuormitusta useammille nivelille ja lihaksille sekä käyttää niveliä mahdollisimman hyvissä asennoissa.

Reumasairauden tulehdusvaiheessa nivelrakenne on erityisen altis muutosten ja virheasentojen syntymiselle, jolloin nivelten säästäminen on erityisen tärkeää.

Jo reumaan sairastumisen varhaisessa vaiheessa olisi hyvä ottaa käyttöön niveliä säästävät sekä toimintaa helpottavat työskentelytavat, esimerkiksi pienapuvälineiden avulla. Oikein valituilla pienapuvälineillä voidaan helpottaa toimintojen itsenäistä suorittamista sekä tukea nivelten säästämistä.

Lue lisää niveliä säästävästä toiminnasta ja erilaisista apuvälineistä.

Ole tarvittaessa yhteydessä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen ja keskustele sinua mietityttävistä asioista.

kuormitus; asento; työskentelytapa; pienapuväline; käyttö; nivelten säästäminen; kipu; nivelreuma; reumasairaus; virheasento; hyöty; reuma; apuväline; nivel; kuntoutuminen; nivelet

Kyllä

Päivitetty  7.6.2022