Mitä hyötyä käsien harjoittelusta on reumaa sairastaessa?

Reumasairaudet voivat vaikuttaa käsien toimintaan. Käsiharjoittelusta on hyötyä arjen askareissa ja työssä. Harjoittelu lisää  ja ylläpitää käsien voimaa ja toimintakykyä.

Reumasairauksissa käsien nivelten oireet, liikerajoitukset ja käsien voiman puute voivat heikentää toimintakykyä.

Käsien liikkeitä ja voimaa tarvitaan esimerkiksi

  • purkkien, tölkkien ja erilaisten pakkausten aukaisemisessa
  • vihannesten ja juuresten pilkkomisessa
  • tavaroihin tarttumisessa
  • nostamisessa ja kantamisessa
  • pukeutumisessa ja riisumisessa.

Käsien harjoittelun tavoitteena on

  • ylläpitää tai parantaa käsien liikkuvuutta ja voimaa
  • edistää käsillä tehtävien askareiden sujumista
  • ehkäistä niveliä jäykistävän sidekudoksen muodostumista
  • helpottaa kipua.
käsiharjoitteet; käsien harjoittelu; kädet; liikerajoitus; reumasairaudet; käsi; ohjeet; jäykkyys; reuma; tulehdus; kuntoutuminen; käsien heikkous; kuntoutus; harjoitusohje; ohje; vaikeuksia tai vaikeaa; arki; käsien kipu; reuma käsissä; reuma kädet; omatoiminen harjoittelu; jumppaohje; jumppaliikkeet; käsijumppa; liikeharjoite

Kyllä

Päivitetty  29.6.2022