Käsien harjoittelu reumaa sairastavalle

Käsien harjoittelusta voi olla sinulle hyötyä, jos sinulla on reuman aiheuttamia oireita käsissä.

Tämä yleisopas sisältää tietoa ja ohjeita käsien liikkuvuusharjoitteluun. Henkilökohtaisen harjoittelun ohjeita saat tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisilta kuten toimintaterapeuteilta.

omatoiminen harjoittelu; liikerajoitus; jäykkyys; käsi; arki; tulehdus; liikeharjoite; käsijumppa; jumppaliikkeet; jumppaohje; reuma; reuma kädet; reuma käsissä; käsien kipu; vaikeuksia tai vaikeaa; ohje; harjoitusohje; käsien heikkous; ohjeet; käsien harjoittelu; käsiharjoitteet; kuntoutus; kädet; kuntoutuminen