Käsien harjoittelu reumaa sairastavalle

​​Tämä yleisopas sisältää tietoa ja ohjeita käsien liikkuvuusharjoitteluun. Henkilökohtaisen harjoittelun ohjeita saat tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisilta kuten toimintaterapeuteilta.

omatoiminen harjoittelu; liikerajoitus; jäykkyys; käsi; arki; tulehdus; liikeharjoite; käsijumppa; jumppaliikkeet; jumppaohje; reuma; reuma kädet; reuma käsissä; käsien kipu; vaikeuksia tai vaikeaa; ohje; harjoitusohje; käsien heikkous; ohjeet; käsien harjoittelu; käsiharjoitteet; kuntoutus; kädet; kuntoutuminen