Tukipohjalliset apuna

Tukipohjallisilla voidaan muun muassa tukea ja ohjata jalan asentoa ja toimintaa, jakaa kuormitusta ja antaa iskunvaimennusta liikkuessa. Tukipohjallishoidolla pyritään estämään tai hidastamaan jalkojen virheasentojen syntymistä ja poistamaan kipua.

Tukipohjallinen antaa tukea jalan alueelle erityisesti liikkuessa, kun jalat kuormittuvat. Jalkaterän asento vaikuttaa jalkojen lisäksi myös selän nivelistöön ja tätä kautta koko kehon asentoon ja ryhtiin. Keho on kuin kerrostalo, jonka perustan jalkaterä muodostaa. Vahva ja hyvin rakennettu talo kestää hyvin kuormitusta.

Tukipohjallisia käytetään silloin, kun tarvitaan tuentaa ja asennon ohjausta nilkan ja jalkaterän alueelle. Tukipohjalliset valmistetaan yksilöllisesti. Tukipohjallisia käytettäessä lihakset eivät heikkene, jalan ryhdikkyys säilyy parempana ja liikkuminen helpottuu.

Erityisesti reuman alkuvaiheessa tukipohjallisilla pyritään ehkäisemään virheasentojen syntymistä ja kudosvaurioita. Mikäli reuma on tehnyt muutoksia jalkaterään, voidaan tukipohjallisilla myös suojata jalkoja jakamalla kuormitusta ja keventämällä kivuliaita kohtia.

Mistä hankin tukipohjalliset?

Tukipohjallisia valmistetaan muun muassa apuväline- tai fysioterapiayrityksissä. Yksilöllisiä tukipohjallisia varten fysioterapeutti tai jalkaterapeutti tutkii jalan rakenteen ja toiminnan. Tutkimuksen pohjalta valitaan oikeat materiaalit ja valmistetaan tarvittavat tukipohjalliset. Tukipohjalliset voi ostaa itse tai ne voidaan myöntää maksusitoumuksella. Maksusitoumuksen voi saada silloin, kun sairaus vaikuttaa jalkojen toimintaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi nivelreuma ja diabetes. Maksusitoumuksen voi saada muun muassa fysioterapeutin tai jalkaterapeutin arvion perusteella esimerkiksi julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön kautta.

Tukipohjallisten maksusitoumus perustuu yksilölliseen tarvearvioon ja lisätietoja saat omasta hoitoyksiköstäsi.

Apuvälineiden luovutuksen perusteena on aina potilaan lääketieteellinen tilanne sekä tapauskohtainen ja yksilöllinen tarvearvio.

Muualla Kuntoutumistalossa

Lisätietoa apuvälinepalveluista ja lainsäädännöstä 

Apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Nämä apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Kyllä

Päivitetty