Raskauden ja synnytyksen vaikutukset mielialaan

Ota rohkeasti neuvolassa puheeksi, jos oma jaksaminen mietityttää.

Raskaus ja synnytys vaikuttavat luonnollisesti äidin mielialaan. Vauvan saaminen aiheuttaa ilon lisäksi herkistymistä. Herkistyminen on tärkeää, jotta äiti olisi erityisen vastaanottavainen vauvan viesteille synnytyksen jälkeen.

Vauvaan tutustuminen ja vauvan hoidon opettelu voi viedä voimavaroja. On tärkeää olla itselleen armollinen ja antaa negatiivistenkin tunteiden ja ajatusten tulla. Pienet hetket, vauvan uudet taidot, katseet ja hymyt tuottavat usein onnentunteita, jotka kantavat vaikeiden hetkien yli.

Haitarin otsikkotaso2
Herkistynyt mieli synnytyksen jälkeen

Yli puolella synnyttäneistä äideistä ilmenee heti synnytyksen jälkeen muutaman päivän kestävää ja itsestään ohimenevää masentuneisuutta, mielialan vaihtelua, itkuisuutta, joskus ruokahaluttomuutta ja unettomuutta.

Tämän synnytyksen jälkeisen herkistymisen oireet ovat voimakkaimmillaan 3–5 päivää synnytyksen jälkeen, minkä jälkeen ne häviävät yleensä parissa viikossa.

Noin 10–15 %:lle synnyttäneistä kehittyy kuitenkin synnytyksen jälkeinen masennustila, joka on oirekuvaltaan vakavampi ja pitkäkestoisempi.

On vauvankin etu, että äiti voi hyvin. Tästä syystä on tärkeä osata tarvittaessa pyytää apua ja ottaa sitä vastaan.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeisellä masennustilalla tai depressiolla tarkoitetaan kuukauden tai muutaman kuukauden kuluessa synnytyksestä alkavaa masennustilaa. Äidille voi tulla mielialan vaihtelua, itkuisuutta ruokahaluttomuutta sekä unettomuutta. Lisäksi äidille voi ilmaantua voimakasta ahdistuneisuutta ja itkuisuutta tai paniikkihäiriölle ominaisia paniikkikohtauksia. Äidillä voi olla vaikeuksia tuntea kiinnostusta vastasyntyneeseen ja nukahtaminen voi olla vaikeaa.

Käännythän ensiviikkoina lääkärin tai neuvolahenkilökunnan puoleen, jos synnytyksen jälkeen ilmenevä normaali herkistymisvaihe itkuherkkyyksineen ei mene parissa viikossa ohi tai jos oireet kehittyvät selväksi masennustilaksi.

Lue lisää ja hae vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen:

Synnytyskokemus

Suurimmalle osalle naisista synnytys on positiivinen kokemus, mutta aina näin ei ole.

Huonon synnytyskokemuksen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan auttaa synnyttänyttä käsittelemään tapahtumaa.

Huonon synnytyskokemuksen ensisijainen hoito on jälkikeskustelu. Ota tämäkin asia rohkeasti puheeksi, kun asioit neuvolassa.

Voit lukea lisää traumaattisesta synnytyksestä toipumisesta Lääketieteellisestä aikakausikirja Duodecimista:


itkuisuus; unettomuus; kuntoutus; tunteet; mieli; odotusaika; kuntoutuminen; voimavarat; masennus; mieliala; raskaus; synnytys; ilo; synnytyskokemus; herkistyminen; herkistynyt; kokemus

Kyllä

Päivitetty  30.3.2022