Hyvinvoinnista huolehtiminen osana purentaelimistön toimintahäiriön hoitoa

Voit vaikuttaa monin tavoin omaan hyvinvointiisi purentaelimistön kivusta huolimatta.

Omaa hyvinvointiasi voit tukea kivusta huolimatta muun muassa, kun

  • ymmärrät, että kipu on biopsykososiaalinen kokonaisuus. Kipu on aisti- ja tunneperäinen kokemus. Psykologiset tekijät kuten tunteet ja ajatukset, samoin kuin sosiaaliset suhteet ja ympäristöt vaikuttavat yksilölliseen kipukokemukseen.
  • pidät itsellesi asettamasi vaatimukset kohtuullisina ja joustat vaatimuksissa. Kipukuormitus vaihtelee ja vie voimavaroja toisinaan enemmän.
  • otat käyttöösi malttitaidot, kuten tauottamisen, levon, delegoinnin, avun pyytämisen ja vastaanottamisen.
  • olet itsellesi ystävällinen ja empaattinen, jos kipu vie osan energiastasi ja jaksamisestasi.
  • harrastat itsellesi soveltuvaa terveysliikuntaa ja huolehdit päivittäisestä liikuskelusta.
  • huolehdit uniterveydestä niin hyvin kuin mahdollista.
  • muistat, mitkä asiat tuottavat sinulle mielihyvää ja ovat voimavaralähteitäsi. Tavoittele ja tee näitä asioita.
TMD; ongelma; sairaus; kipu; itsehoito; leukanivel; toimintahäiriö; kuntoutuminen; oireet; hyvinvointi; puremaelimistö; hampaat; kasvot; leuka; kuntoutus; itsehoitokeino; keino

Kyllä

Päivitetty  8.11.2022