Läheiseni tukeminen

On tärkeää, että läheisesi tai omaishoitajasi huolehtii myös omasta jaksamisestaan.  Tähän on saatavilla tukea ja ohjausta.

​​​​​Keinoja sinun ja läheisesi tueksi

  • Selvittäkää tilanteenne kannalta keskeiset yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa, jotta saatte tarvittaessa apua ja tukea.
  • Tehkää mukavia asioita ja viettäkää vapaa-aikaa yhdessä.
  • Läheiselle on tärkeä mahdollistaa myös omaa aikaa.
  • Vertaistuki voi auttaa läheistäsi jaksamaan.
  • Monilla paikkakunnilla on läheistä tai omaishoitajaa tukevaa toimintaa. Niitä järjestävät esimerkiksi yhdistykset, toimintakeskukset ja seurakunta.
 

Kyllä

Päivitetty  23.8.2019