Läheiseni tukeminen

On tärkeää, että läheisesi tai omaishoitajasi huolehtii myös omasta jaksamisestaan.  Tähän on saatavilla tukea ja ohjausta.

​​​​​​​​​​​​​

​Keinoja sinun ja läheisesi tueksi:

  • Selvittäkää tilanteenne kannalta keskeiset yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa, jotta saatte tarvittaessa apua ja tukea.   
  • Tehkää mukavia asioita ja viettäkää vapaa-aikaa yhdessä. 
  • Läheiselle on tärkeä mah​dollistaa myös omaa aikaa. 
  • Vertaistuki voi auttaa läheistäsi jaksamaan.
  • Monilla paikkakunnilla on läheistä tai omaishoitajaa tukevaa toimintaa. Niitä järjestävät esimerkiksi yhdistykset, toimintakeskukset ja seurakunta​.


Edellinen sivuOpas hakuun

 ​


​​​​
 

Kyllä

Päivitetty  23.8.2019