Mikä on kuntoutussuunnitelma?

Kuntoutussuunnitelma laaditaan opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden tukemiseksi. Se tehdään yhteistyössä asiakkaan ja lääkärin sekä tarvittaessa moniammatillisen tiimin kanssa.

​Kuntoutusuunnitelma voidaan laatia kaikille kuntoutusta tarvitseville. Se voidaan tehdä sinulle, lapsellesi tai läheisellesi.

Kuntoutussuunnitelma sisältää tarkemman tiedon, miten opiskelu-, työ- ja toimintakykyäsi voidaan edistää.

Voit kysyä lisää omaan kuntoutussuunnitelmaasi liittyvistä asioista esimerkiksi lääkäriltäsi, kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Haitarin otsikkotaso2
Milloin kuntoutussuunnitelma tehdään?

Sinulle tulisi laatia kuntoutussuunnitelma missä tahansa sairauden tai vamman hoidon ja kuntoutuksen vaiheessa, jossa sinulla on tarvetta kuntoutukselle.

Kuntoutussuunnitelma voi olla myös suunnitelma omatoimisen kuntoutumisesi tukemiseen.

Mitä kuntoutussuunnitelmaan kirjataan?

Kuntoutussuunnitelma sisältää tietoa:

 • tämänhetkisestä toimintakyvystäsi
 • arkesi sujumisesta eri ympäristöissä
 • opiskelu- tai työtilanteestasi
 • aiemmin toteutuneen kuntoutuksen vaikutuksista
 • kuntoutumisesi tavoitteista
 • tarvittavista kuntoutuspalveluista
 • voimassaoloajasta
 • miten ja kuka seuraa kuntoutussuunnitelmasi toteutumista.

Keskeisten tietojen lisäksi kuntoutussuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa:

 • perustelut omaisen tai muun läheisen osallistumiselle kuntoutukseesi
 • perustelut terapian ohjauskäynneille ja ohjauskäyntien määrä
 • tiiviisti tieto muiden tahojen järjestämistä palveluista ja verkostoyhteistyöstä kuntoutussuunnitelmasi laatimiseen osallistuneet henkilöt
 • yhteystieto, mihin voi olla yhteydessä, jos tarvitaan suunnitelman muutosta, verkostoyhteistyötä tai lisätietoja
Mihin kuntoutussuunnitelma kirjataan?

Kuntoutussuunnitelma voidaan kirjata osaksi sairauskertomustasi, erillisenä B-lausuntona tai Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeelle.

Pääset näkemään omat terveystietosi Omakannasta.

 

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020