Kotikuntoutus pähkinänkuoressa

Tutustu kotikuntoutukseen alla olevien kysymysten avulla. Vastausten linkkien kautta pääset tutustumaan myös oppaan muihin osioihin.

​​​

​​​​​​​​​Mitä kotikuntoutus tarkoittaa?

Kotikuntoutus tarkoittaa tavallisesti sitä, että kotona asuvan henkilön kanssa suunnitellaan hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan palveleva kuntoutumisjakso.

Kotikuntoutusjakso kestää yleensä 4–12 viikkoa ja se toteutetaan kotona ja kuntoutujan muussa elinympäristössä. Kotikuntoutuksella on aina kuntoutujan itsensä asettama tavoite, jonka toteutumista arvioidaan jakson kuluessa ja sen päätteeksi.

Lue lisää:

Esimerkkejä onnistuneesta kotikuntoutuksesta

Kuka saa kotikuntoutusta?

Kotikuntoutusta voi useimmissa kunnissa saada henkilö, jonka toimintakyky on laskenut hiljalleen tai äkillisesti, ja jonka kotona asuminen on vaikeutunut tai vaarantunut. Kotona kuntoutuminen soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille, jotta vanhuuden mukanaan tuomista vaivoista huolimatta voi elää hyvää ja aktiivista elämää.

Lue lisää:

Sopiiko kotikuntoutus sinulle?

Miten voit saada kotikuntoutusta?

Kuntien käytännöt vaihtelevat, mutta kotikuntoutusta on tarjolla jo useissa Suomen kunnissa. Kotikuntoutusta voi saada sairaalasta kotiutumisen lisäksi myös kotona asuessaan, jos toimintakyky on vaarantunut tai hitaasti laskenut.

Ota yhteyttä oman alueesi keskitettyyn palveluneuvontaan tai seniori-infoon ja kysy, onko kunnassasi mahdollista saada kotikuntoutusta. Jos kotikunnassasi ei ole keskitettyä palveluneuvontaa tai seniori-infoa, myös terveysasema tai kotihoito voi auttaa selvittämään kotikuntoutuksen mahdollisuutta.​

Miksi kotikuntoutusta toteutetaan?

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa elämään omannäköistään elämää ja jatkamaan kotona asumista mahdollisimman itsenäisesti. Kotikuntoutus tukee kuntoutujan omaa motivaatiota pitää itsestään ja läheisistään huolta ja samalla kohentaa jaksamista ja terveyttä.

Lue lisää:

Kotikuntoutus lähtee sinusta

Ketkä toteuttavat kotikuntoutusta?

Ammattilaisista kotikuntoutukseen osallistuvat yleisimmin kotihoidon hoitajat, toiminta- ja fysioterapeutit sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijät, ravitsemusterapeutit tai vaikka päihde- ja mielenterveyshoitajat. Kotikuntoutuksessa voi olla mukana myös kolmannen sektorin työntekijöitä tai vapaaehtoisia, sekä kuntoutujan läheisiä.​

Suurin osa Suomessa tehtävästä kotikuntoutuksesta toteutetaan kunnan omien hoitajien ja terapeuttien voimin. On myös yksityisiä yrityksiä, jotka myyvät kotikuntoutuspalvelua.

Lue lisää: 

Hyvän kotikuntoutuksen edellytyksiä

Missä kotikuntoutusta toteutetaan?

Kotikuntoutusta toteutetaan kuntoutujan kotona sekä hänen muussa elinympäristössään. Kuntoutusjakso voi sisältää esimerkiksi kaupassa käymisen harjoittelua, ulkoilua, lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia tai uusien toimintatapojen opettelua, jotka liittyvät esimerkiksi pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai kodista huolehtimiseen.

Kotikuntoutus voi toteutu​a myös

  • harrastuksissa
  • harjoittelemalla julkisten liikennevälineiden käyttöä
  • palvelukeskustoimintaan ​​osallistumalla
  • käymällä teatterissa vapaaehtoisen kulttuurikaverin kanssa
  • opettelemalla vaikkapa tietokoneen tai älypuhelimen käyttöä.

Mitä kotikuntoutus maksaa?

Kotikuntoutuksen asiakasmaksu riippuu asuinkunnasta. Useimmissa kunnissa kotikuntoutus on osa kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Myös yksityiset yritykset tarjoavat kotikuntoutuspalvelua, jolloin hinta määräytyy yrityksen oman hinnaston mukaan.

Hyödynkö kotikuntoutuksesta​?

Kotikuntoutuksesta on hyötyä, jos olet motivoitunut ja halukas muuttamaan jotain elämässäsi ja tekemään kuntoutumisen eteen töitä. Kotikuntoutukseen osallistuminen vaatii omaa aktiivisuutta ja sitoutumista sovittuihin harjoituksiin ja tavoitteisiin.

Jos itsestä tai kodista huolehtiminen on käynyt vaikeammaksi tai et suoriudu arkisista toiminnoista äkillisen sairauden tai vamman vuoksi, kotikuntoutus voi olla sinulle sopiva kuntoutumisen muoto.​

Lue lisää:

Sopiiko kotikuntout​us sinulle?


Edelli​nen​ sivuSeuraava sivu​ 


 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo