Hyvä tietää kotikuntoutuksesta

Tutustu kotikuntoutukseen alla olevien kysymysten avulla. Vastausten linkkien kautta pääset tutustumaan myös oppaan muihin osioihin.

Kotikuntoutus tarkoittaa tavallisesti sitä, että kotona asuvan henkilön kanssa suunnitellaan hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan palveleva kuntoutumisjakso.

Kotikuntoutusjakso kestää yleensä 4–12 viikkoa ja se toteutetaan kotona ja kuntoutujan muussa elinympäristössä. Kotikuntoutuksella on aina kuntoutujan itsensä asettama tavoite, jonka toteutumista arvioidaan jakson kuluessa ja sen päätteeksi.

Haitarin otsikkotaso2
Kuka saa kotikuntoutusta?

Kotikuntoutusta voi useimmissa kunnissa saada henkilö, jonka toimintakyky on laskenut hiljalleen tai äkillisesti, ja jonka kotona asuminen on vaikeutunut tai vaarantunut. Kotona kuntoutuminen soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille, jotta vanhuuden mukanaan tuomista vaivoista huolimatta voi elää hyvää ja aktiivista elämää.

Miten voin saada kotikuntoutusta?

Kuntien käytännöt vaihtelevat, mutta kotikuntoutusta on tarjolla jo useissa Suomen kunnissa. Kotikuntoutusta voit saada sairaalasta kotiutumisen lisäksi myös kotona asuessasi, jos toimintakykysi on vaarantunut tai hitaasti laskenut.

Ota yhteyttä oman alueesi keskitettyyn palveluneuvontaan tai seniori-infoon ja kysy, onko kunnassasi mahdollista saada kotikuntoutusta. Jos kotikunnassasi ei ole keskitettyä palveluneuvontaa tai seniori-infoa, myös terveysasema tai kotihoito voi auttaa selvittämään kotikuntoutuksen mahdollisuutta.

Miksi kotikuntoutusta tarvitaan?

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on auttaa sinua elämään omannäköistäsi elämää ja jatkamaan kotona asumista mahdollisimman itsenäisesti. Kotikuntoutus tukee motivaatiotasi pitää itsestäsi ja läheisistäsi huolta ja samalla kohentaa jaksamistasi ja terveyttäsi.

Ketkä osallistuvat kotikuntoutuksesi toteuttamiseen?

Kuntoutumistasi tukevat eri ammattilaiset. Kotikuntoutukseen osallistuvat yleisimmin kotihoidon hoitajat, toiminta- ja fysioterapeutit sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijät, ravitsemusterapeutit tai vaikka päihde- ja mielenterveyshoitajat. Kotikuntoutuksessa voi olla mukana myös kolmannen sektorin työntekijöitä tai vapaaehtoisia, sekä kuntoutujan läheisiä.

Suurin osa Suomessa tehtävästä kotikuntoutuksesta toteutetaan kunnan omien hoitajien ja terapeuttien voimin. On myös yksityisiä yrityksiä, jotka myyvät kotikuntoutuspalvelua.

Missä kotikuntoutus tapahtuu?

Kotikuntoutus toteutuu kotonasi sekä muussa elinympäristössäsi. Kuntoutusjaksolla voit esimerkiksi harjoitella kaupassa käymistä, ulkoilla, tehdä lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia. Voit opetella uusia toimintatapoja, jotka liittyvät esimerkiksi pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai kodista huolehtimiseen.

Kotikuntoutuksesi voi toteutua myös

  • harrastuksissa
  • harjoittelemalla julkisten liikennevälineiden käyttöä
  • palvelukeskustoimintaan osallistumalla
  • käymällä teatterissa vapaaehtoisen kulttuurikaverin kanssa
  • opettelemalla vaikkapa tietokoneen tai älypuhelimen käyttöä.
Mitä kotikuntoutus maksaa?

Kotikuntoutuksen asiakasmaksu riippuu asuinkunnastasi. Useimmissa kunnissa kotikuntoutus on osa kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Myös yksityiset yritykset tarjoavat kotikuntoutuspalvelua, jolloin hinta määräytyy yrityksen oman hinnaston mukaan.

Hyödynkö kotikuntoutuksesta?

Kotikuntoutuksesta on hyötyä, jos olet motivoitunut ja halukas muuttamaan jotain elämässäsi ja tekemään kuntoutumisen eteen töitä. Kotikuntoutukseen osallistuminen vaatii sinulta aktiivisuutta ja sitoutumista sovittuihin harjoituksiin ja tavoitteisiin.

Jos itsestä tai kodista huolehtiminen on käynyt vaikeammaksi tai et suoriudu arkisista toiminnoista äkillisen sairauden tai vamman vuoksi, kotikuntoutus voi olla sinulle sopiva kuntoutumisen muoto.

kuntoutuminen; Kuntoutumistalo; kuntoutusmenetelmät; aktiivisuus; omatoimisuus

Kyllä

Päivitetty  25.4.2019