Miten voit arvioida kehittymistäsi kuntoutumisen aikana

Kun huomaat kehittyväsi, niin motivaatiosi vahvistuu.

Alta löytyvien kysymysten avulla voit selvittää mitä olet oppinut kuntoutumisesi varrella.

Haitarin otsikkotaso2
Selviytymiskeinot
 • Minkälaisia vahvuuksia ja voimavaroja minulla on?
 • Minkälaisia uusia selviytymiskeinoja olen löytänyt arkeeni, opintoihini tai työhöni?
 • Miten olen oppinut ne?
 • Mitä olen oppinut muilta ihmisiltä?

Omat tavoitteet

 • Mikä on auttanut minua saavuttamaan tavoitteeni?
 • Mikä on haitannut sitä?
 • Ovatko tavoitteeni muuttuneet kuntoutumiseni edetessä?
Uuden elämäntilanteen tarkastelu
 • Mikä on muuttunut elämässäni?
 • Mikä on pysynyt samana?
 • Mitä sairaus tai vammautuminen on minulle opettanut?
 • Mitä uutta olen saanut elämääni uuden tilanteeni myötä?

Tämän sivun sisältö on tuotettu yhteistyössä GeroMetro-verkoston ja Kuntoutussäätiön kanssa.

arviointi; kehittää; kehittyminen; tahto; arvioiminen; motivaatio

Kyllä

Päivitetty  13.2.2020