Hyvän etäkuntoutuksen edellytyksiä

Etäkuntoutusta toteutetaan erilaisilla tavoilla. Osallistujalta se vaatii kykyä seurata etäyhteyden välityksellä saatavia ohjeita.

Etäkuntoutus on ajallisesti rajattu kuntoutusjakso. Etäkuntoututuksen voi toteuttaa yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena tai itsenäisesti omahoito-ohjelman avulla.

Haitarin otsikkotaso2
Välineet

Etäkuntoutus voi palvelusta riippuen toteutua omilla tai etäkuntoutusyksiköstä lainatuilla laitteilla. Välineinä voivat olla erilaiset älylaitteet ja niihin asennettavat ohjelmistot. Laitteen käyttöön voi saada opastusta ja apua. Jos sen käyttö ei onnistu itsenäisesti, esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi auttaa.

Etäkuntoutuksen tavoitteet

Etäkuntoutusjaksolle sovitaan tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Tavoitteet ovat yksilöllisiä ja lähtevät kuntoutujasta itsestään. On tärkeää, että voit sitoutua tavoitteisiin ja että ne ovat saavutettavissa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi, että jaksat hakea postin postilaatikosta tai laittaa ruokaa.

Toimintakyvyn selvittäminen

Etäkuntoutuksessa voidaan käyttää arviointimenetelmiä ja testejä, joilla selvitetään kuntoutumisesi edistymistä. Arvioinnin avulla voidaan selvittää:

  • fyysistä toimintakykyäsi
  • päivittäisistä askareista suoriutumistasi
  • tukevatko arjen ja sosiaalinen ympäristöhyvinvointiasi.

Ennen etäkuntoutuksen aloittamista ja sen päätteeksi voidaan tehdä testejä, joista saatu tieto auttaa sinua eteenpäin.

kuntoutuminen; toteutus; edellytykset; etäkuntoutus; kuntoutus; Kuntoutumistalo

Kyllä

Päivitetty  17.5.2019