Hyvä tietää etäkuntoutuksesta

Tutustu etäkuntoutukseen alla olevien kysymysten kautta. Vastausten linkkien kautta pääset tutustumaan myös oppaan muihin osioihin.

Etäkuntoutus on kuntoutusmenetelmä, jossa ammattilainen ja kuntoutuja ovat fyysisesti eri paikoissa. Etäkuntoutus on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa, jota tehdään esimerkiksi videokuvan välityksellä tai puhelimessa. Ohjaaja ohjaa omasta työpisteestään käsin kuntoutujaa, joka osallistuu etävastaanottoon esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen välityksellä vaikkapa omassa kodissaan.

Tulevaisuudessa yleistyvät myös erilaiset älypuhelimella tai tablettitietokoneella toteutettavat etäkuntoutukset. Se sopii sekä ryhmä- että yksilöterapiaan.

Haitarin otsikkotaso2
Miten etäkuntoutus eroaa muista kuntoutusmuodoista?

Etäkuntoutuksen tavoite on sama kuin kaikessa kuntoutuksessa: tukea ja auttaa sinua elämään mahdollisimman itsenäistä ja itsesi näköistä elämää. Etäkuntoutus voi olla itsenäinen osa kuntoutusta tai muiden kuntoutumiskeinojen lisänä ja tukena.

Etäkuntoutus on hyvä vaihtoehto, jos et pääse liikkumaan omasta kodistaan helposti tai jos välimatkat ovat pitkiä.

Kenelle etäkuntoutus sopii?

Kuntoutuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutustarve voi olla hyvinvoinnin parantaminen niin fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti kuin ajatustoimintojenkin osalta. Ammattilainen voi ehdottaa etäkuntoutusta, mutta myös kuntoutuja itse voi ottaa etäkuntoutuksen mahdollisuuden puheeksi. Jos olet halukas kuntoutumaan ja ammattilaisen mielestä siitä voisi olla hyötyä, arvioitte yhdessä, voisiko etäkuntoutus olla sopiva tapa.

Ketkä osallistuvat etäkuntoutuksesi toteuttamiseen?

Kuntoutumistasi tukevat eri ammattilaiset. Etäkuntoutusta voivat tarjota sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuten toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit, hoitajat, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, kulttuuriohjaajat, geronomit tai viriketoiminnanohjaajat.

Kunnat tarjoavat vaihtelevasti etäkuntoutusta. Kaikissa kunnissa ei vielä ole etäyhteyksiä käytössä.

Miten etäkuntoutus käytännössä toteutuu?

Etäkuntoutus voi palvelusta riippuen toteutua omilla tai etäkuntoutusyksiköstä lainatuilla laitteilla. Jos etäkuntoutus vaatii erityisiä välineitä, ne voidaan tuoda kotiisi ja saat opastusta laitteen käyttöön. Jos käyttö ei onnistu itsenäisesti, niin esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi auttaa. Saat tarkemmat ohjeet tarvittavista laitteista etäkuntoutusta toteuttavasta yksiköstä.

Jos etäkuntoutus on reaaliaikaista, yhteys avataan sovittuna ajankohtana. Kuntoutus voi olla esimerkiksi keskustelua, kokemusten jakamista, älytehtäviä tai liikunnallisia ja toiminnallisia harjoituksia.

Mitä etäkuntoutus maksaa?

Jos etäkuntoutus on kunnan tuottamaa, laskutus tapahtuu usein kotihoidon asiakas- ja palvelusuunnitelman puitteissa. Se voi olla myös yksittäisten terapiakertojen omavastuuosuuden suuruinen. Etäkuntoutuksen asiakashinta vaihtelee kunnittain.

Jos sinulla ei ole sopivia laitteita, niin selvitä, lainaako tai vuokraako kaupunki tai kunta sinulle välineet etäyhteyden ottamiseen. Kun kuntoutus päättyy, laitteet palautetaan. Selvitä, miten kunnassasi toimitaan.

Myös yksityiset yritykset tarjoavat etäkuntoutuspalvelua, jolloin hinta määräytyy yrityksen oman hinnaston mukaan.

Sopiiko etäkuntoutus minulle?

Etäkuntoutus voi sopia sinulle kuntoutusmuotona, jos sinulla on tarve kuntoutua ja pystyt seuraamaan etänä annettavia ohjeita. Kuntoutumisessa tärkeää on oma aktiivisuus ja sitoutuminen harjoituksiin ja tavoitteisiin, ei tekninen osaaminen. Voit saada apua tekniikan käyttöön etäkuntoutusta tarjoavasta yksiköstä.

Mistä voin saada tietoa etäkuntoutuksesta?

Oman alueesi keskitetystä palveluohjauksesta tai seniori-infosta saat tiedon siitä, onko alueellasi mahdollisuutta saada etäkuntoutusta. Jos alueellasi ei ole keskitettyä palveluohjausyksikköä tai seniori-infoa, etäkuntoutuksesta voi kysyä omalta terveysasemalta tai kotihoidosta.

Jos olet työikäinen, voit selvittää mahdollisuutta saada Kelan korvaamaa kuntoutusta.

kuntoutuminen; kuntoutus; Kuntoutumistalo; etäkuntoutus

Kyllä

Päivitetty  10.6.2019