Ammatillinen kuntoutus työelämään suuntaavalle

Jos olet palaamassa tai siirtymässä työelämään, ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa työeläkeyhtiö tai Kela.

Milloin työeläkeyhtiö vastaa kuntoutuksestani?

Ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa todennäköisesti oma työeläkeyhtiösi, jos

 • olet ollut useita vuosia työelämässä eikä viimeisen työsuhteen päättymisestä ole kulunut monta vuotta
 • ansiotuloraja täyttyy viimeisten viiden kalenterivuoden ajalta.

​​Lue lisää:​

Milloin Kela vastaa kuntoutuksestani?

Ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa todennäköisesti Kela, jos

 • sinulla ei ole vakiintunutta työuraa
 • olet ollut pitkään poissa työelämästä.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi.

Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta voivat olla esimerkiksi

 • koulutus
 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • ammatilliset kuntoutuskurssit
 • koulutuskokeilu
 • apuvälineet
 • elinkeinotuki.

Kelan ammatillisen kuntoutuksen aikana toimeentulonasi on kuntoutusraha. Lisäksi Kela voi korvata opiskeluun liittyviä kuluja ja matkakustannuksia. Löydät ohjeet ja hakemuksen Kelan ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumisesta Kelan sivuilta.

 

Kyllä

Päivitetty  14.10.2020