Mistä saan apua ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen?

Saat tietoa ja apua ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumisesta terveydenhuollon ammattilaisilta, työeläkeyhtiöistä, vakuutusyhtiöistä, Kelalta ja TE-toimistosta.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi

  • työterveyshuollon tai terveydenhuollon hoitajaan, lääkäriin, kuntoutusohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.
  • työeläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden, Kelan ja TE-toimistojen asiantuntijoihin.

Tarvittaessa hoidostasi vastaava lääkäri laatii kuntoutussuunnitelman, jossa ilmenee ammatillisen kuntoutuksen tarve ja tavoitteet.

TE-palveluiden tarjoama tuki

TE-toimistosta saat tietoa mahdollisuuksista säilyttää työpaikka ja saada työtä vammasta tai sairaudesta huolimatta. TE-toimiston asiantuntijoilta saat tukea esimerkiksi

  • etsiessäsi töitä
  • miettiessäsi ammatinvalintaa
  • suunnitellessasi koulutusta
  • harkitessasi uranvaihtoa

Työllistymisessä sinua voivat auttaa TE-toimiston järjestämä työkokeilu, työhönvalmennus, palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, uravalmennus ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna.

 

Kyllä

Päivitetty  27.7.2020