Mitkä ovat omat vahvuutesi?

Oma kiinnostus ja omat vahvuudet ovat tärkeitä lähtökohtia, kun miettii itselleen esimerkiksi sopivaa ammattia, työllistymisen polkua, opiskeluvaihtoehtoa tai sairaudesta kuntoutumista.

Arjessa tärkeitä elementtejä ovat muun muassa riittävä uni, sosiaaliset suhteet, lepo, ruoka ja mielekäs tekeminen. Mielekäs tekeminen lisää elämänhallinnan tunnetta ja tuo voimavaroja arkeen.

Toisille mielekäs tekeminen voi liittyä työssä käymiseen. Työ edistää arjen rytmiä, mahdollistaa taloudellisen pääoman karttumisen ja lisää sosiaalista kanssakäymistä työkavereiden kanssa. Toisille mielekästä on opiskelu. Työttömälle mielekäs tekeminen voi liittyä säännölliseen harrastamiseen. Kuntoutujalle mielekäs tekeminen voi liittyä vertaistukiryhmien tapaamiseen.

On tärkeää tunnistaa, mitkä asiat tuovat elämään mielekkyyttä ja lisäävät elämänhallinnan tunnetta. Sosiaaliset suhteet ja verkosto tuovat ihmisten elämään paljon mielihyvää. Tärkeää on myös tunnistaa positiiviset ihmissuhteet ja mahdolliset negatiiviset ihmissuhteet.

Pohtiessasi omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi ota huomioon tämänhetkiset voimavarasi ja etene pienin askelin eteenpäin. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä ja lisäävät luottamuksen tunnetta omiin mahdollisuuksiisi ja saavutuksiisi.

Harjoituksia

Vahvuuksieni rakennuspalikat

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä teet mielelläsi?
 • Mikä antaa sinulle voimia?
 • Mitä asioita arvostat itsessäsi?
 • Mikä on ollut mieleenpainuvin positiivinen kokemuksesi?
 • Mitä teet, kun sinulla on omaa aikaa?
 • Mistä olet saanut hyvää palautetta?

Voit tallentaa vastaukset itsellesi Wordille tai kirjoittaa paperille.

Onnistumiseni

 • Kirjaa muistiin viisi asiaa, joissa olet onnistunut viime aikoina.
 • Pohdi lisäksi syitä, jotka ovat mahdollistaneet onnistumisen.

Muista, että asiat ovat henkilökohtaisia näkemyksiäsi; ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.

Vahvuuteni

Pohdi edellisellä sivulla asettamiesi tavoitteiden kautta seuraavia konkreettisia asioita ja kirjaa ne itsellesi muistiin.

 • Olen taitava seuraavissa asioissa:
 • Minulle on kertynyt osaamista (esimerkiksi työhistoria) seuraavissa asioissa:
 • Osaan tehdä seuraavia asioita hyvin:
 • Jos epäonnistun jossain, ajattelen että:
 • Jos onnistun jossain, ajattelen että:

Edellinen sivuSeuraava sivu