Opas omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen

​Tämän oppaan tavoitteena on antaa sinulle työkaluja omien voimavarojesi tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä myönteisten asioiden löytämiseen elämässäsi. Lähtökohtana on ajatus, että olet itse oman elämäsi paras asiantuntija.

Voimavara-ajattelun tavoitteena on vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja kykyä auttaa itseään. Voimavarakeskeinen näkökulma perustuu myönteiseen tapaan suhtautua itseensä, kohdata elämän haasteita ja kuormittavia tilanteita.

Toiveikkuus ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä voimavara-ajattelun elementtejä. Omakohtaiset oivallukset luovat pohjaa myönteiselle muutokselle ja omien voimavarojen vahvistamiselle.

Oppaasta löydät tietoa voimavara-ajattelusta ja harjoituksia omien voimavarojesi vahvistamiseksi. Parhaiten opas palvelee sinua voimavarojesi tunnistamisessa ja vahvistamisessa, kun tutustut siihen järjestyksessä.

Oppaan runko on rakennettu Mielenterveyden keskusliiton ryhmämuotoisen voimavaravalmennuksen pohjalta. Huomioithan, että tämä on yleisopas omien voimavarojen vahvistamiseen. Hakeudu tarvittaessa terveydenhuollon palveluihin, jos koet tarvitsevasi yksilöllistä neuvontaa ja tukea.


pic Mistä on kyse, kun puhutaan voimavaroista?

Voimavarat ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Voimavarat auttavat selviytymään arjessa, ne antavat tukea ja voimaa.

pic Mihin asioihin koet tarvitsevasi tukea?

Jokaisen omaan käsitykseen elämästä ja arjesta vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät. Oman elämän pohdinta on siis hyvin yksilöllistä.

pic Mitkä ovat omat vahvuutesi?

Oma kiinnostus ja omat vahvuudet ovat tärkeitä lähtökohtia, kun tekee valintoja ja suunnitelmia elämässään.

pic Miten huolehdit omasta jaksamisestasi?

Omasta itsestä huolehtiminen lisää voimavaroja, arjessa jaksamista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

pic Miten tavoitteesi ovat toteutuneet?

Harjoitusten kautta olet pohtinut omia voimavarojasi ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Miten koet niiden vaikuttaneen?