Miten tavoitteesi ovat toteutuneet?

Tämä on oppaan viimeinen osa, jossa voit palata tarkastelemaan alussa asettamiasi tavoitteita. Harjoitusten kautta olet pohtinut omia voimavarojasi ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Tavoitteiden saavuttamista kannattaa tarkastella säännöllisesti. Pieniäkin saavutuksia on syytä arvostaa. Tavoitteiden saavuttaminen edes osittain on hieno asia. Ole kuitenkin itsellesi armollinen; älä syytä itseäsi, mikäli jokin tavoite ei ole toteutunut.

Jos olet vasta käynyt oppaan läpi ja pohtinut tavoitteitasi, niin palaa tälle sivulle muutaman päivän tai viikon päästä pohtimaan, miten olet tavoitteitasi kohti edennyt.

Miten alussa asettamasi tavoitteet ovat toteutuneet viimeisten päivien tai viikkojen aikana?

Mikäli koet tarvetta päästä puhumaan ammattilaisen kanssa, otathan yhteyttä sosiaali- tai terveydenhuoltoon, omaan nimettyyn sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijääsi tai akuuteissa tapauksissa suoraan päivystykseen.

Voit soveltaa opiskelijoille kohdennettua tietoa myös omassa elämässäsi:

saavutus; kuntoutuminen; kuntoutus; voimavara; tavoite

Kyllä

Päivitetty  6.3.2023