Nivelten säästämistä edistävät työskentelytavat

Ergonomisilla työskentelytavoilla vähennät nivelten kuormitusta.

​​​​​​Nivelten kuormitusta voit vähentää esimerkiksi

  • vaihtoehtoisilla työskentelytavoilla
  • käyttämällä sinulle sopivia nivelten ja kehon liikkeitä
  • mukauttamalla toimintoja ja rutiineja
  • jaksottamalla toimintoja tai tekemällä vain välttämättömät askareet
  • hyödyntämällä apuvälineitä.

Ohjausta näihin voit saada esimerkiksi fysio- tai toimintaterapeutilta.​

Käsien nivelten rasituksen vähentäminen​​

Huomioi nämä asiat kaikessa toiminnassasi, niin arjessa kuin työssä.​

lihas; jaksottaminen; tauottaminen; kädet; ranteet; tauot; nivel; rasitus; työskentelyasennot; ergonomia; käsi

Kyllä

Päivitetty  25.3.2022