Opas hyvään tasapainoon

​​Tämä on yleisopas tasapainon omatoimiseen harjoitteluun, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa ohjausta. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaiselta saamiasi yksilöllisiä ohjeita.

tasapainon hallinta; tasapaino; harjoittelu; kuntoutuminen; kuntoutus