Mitä on ergonomia?

Ergonomia liittyy kaikkeen tekemiseen ja ympäristöihin niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajallakin.

Ergonomia yhdistetään yleensä työhön, työskentelyasentoihin ja –tapoihin, jotka vähentävät esimerkiksi nivelten ja lihasten rasittumista. Ergonomiaa voi kuitenkin tarkastella laaja-alaisemmin elämän eri osa-alueilla, kuten työssä ja opiskelussa sekä kotona, vapaa-ajan harrastuksissa ja levossa.

Tutustu ergonomian osa-alueisiin ja pohdi:

  • Missä tilanteissa elämässäsi fyysisellä ergonomialla on merkitystä?
  • Missä tilanteissa elämässäsi kognitiivisella ergonomialla on merkitystä?
  • Missä tilanteissa elämässäsi organisatorisella ergonomialla on merkitystä?
työskentelyasento; organisatorinen ergonomia; työskentelytapa; kuntoutus; kuntoutuminen; ergonomia; fyysinen ergonomia; kognitiivinen ergonomia

Kyllä

Päivitetty  21.2.2023