Ergonomia työssä ja opiskelussa

Erilaisissa työtehtävissä painottuvat ​ergonomian eri osa-alueet.

Ergonomia yhdistetään usein työskentelyyn näyttöpäätteellä tai nostamista ja kantamista vaativiin työtehtäviin. Se liittyy kuitenkin kaikkiin työtehtäviin.

Työergonomia on sekä työntekijän että työnantajan vastuulla. Sinun kannattaa selvittää oman työpaikkasi tarjoamat mahdollisuudet, kuten työfysioterapeutin palvelut ja työskentelyvälineiden hankintaan liittyvät käytännöt. Myös opiskellessa voi olla mahdollista saada ohjausta ergonomia-asioissa oppilaitoksen kautta.

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä tai apuvälineitä työkyvyn ja opiskelun mahdollistamiseksi toimintakyvyn rajoitteen takia, sinulla voi olla oikeus saada ne lääkinnällisenä kuntoutuksena tai Kelan ammatillisena kuntoutuksena.

Tehtävä

seisoma-asento; kuntoutus; työskentelyasento; ergonomia; kuntoutuminen; ammatillinen kuntoutus; opiskelu; työkyky; työympäristö; lääkinnällinen kuntoutus; työtehtävä; työergonomia; työfysioterapeutti; istuma-asento

Kyllä

Päivitetty  21.2.2023