Heikentynyt näkö - vinkkejä asiointiin

Tapasi asioida saattaa muuttua näön heikentyessä. Asioiminen vaatii usein harjoittelua ja myös hieman rohkeutta. Harjoittele tarvittaessa asioimiseen liittyvät taidot toisen ihmisen kanssa ennen itsenäistä asioimista.​

Paikan päällä tapahtuva asiointi

Henkilökunnalta voi kysyä apua asiointiin.

Sähköisten palveluiden käyttö

Apuohjelmat ja helppokäyttötoiminnot voivat helpottaa sähköistä asiointia.

Palveluihin kulkeminen

Apuvälineet ja liikumistaito tai toisen henkilön apu auttavat pääsemään määränpäähän.

Päivitetty  11.12.2020