Heikentynyt näkö - vinkkejä asiointiin

​​​Tapasi asioida saattaa muuttua näön heikentyessä. Asioiminen vaatii usein harjoittelua ja myös hieman rohkeutta. ​

Harjoittele tarvittaessa asioimiseen liittyvät taidot toisen ihmisen kanssa ennen itsenäistä asioimista.