Miten kuljen paikasta toiseen?

Heikkonäköisenä voit liikkua toivottuun määränpäähän joko hyödyntämällä apuvälineitä ja liikkumistaitoa tai käyttämällä näkevän apua.H​eikkonäköisen liikkuminen voi olla sujuvaa, itsenäistä ja turvallista ja tarvittaessa voi hyödyntää erilaisia apuvälineitä. Liikkumista voi harjoitella liikkumistaidonohjaajan kanssa.

Kaikki eivät halua liikkua itsenäisesti, vaan käyttävät mieluummin saattajaa ja kuljetuspalvelua. Sairaanhoitopiirin näönkuntoutuksen kuntoutusohjaaja voi kertoa lisää palveluiden hakemisesta.

Liikkumistaidon harjoittelu

Liikkumistaito auttaa omatoimisessa liikkumisessa.

Apuvälineitä liikkumiseen

Jos näkö on heikentynyt, liikkumista voi helpottaa erilaisilla apuvälineillä.

Eri tapoja kulkea

Apuvälineet, saattaja ja kuljetuspalvelu tukevat liikkumistasi kodin ulkopuolella.