Lääkkeiden otto

Turvallista lääkkeiden ottoa voi tukea apuvälineitä käyttämällä ja hyödyntämällä muita aisteja.

Miten tunnistan oikeat lääkkeet?

 • Tunnustele lääkepakkauksien mahdollisia pistemerkintöjä.
 • Pidä sama järjestys lääkekaapissa.
 • Merkitse pakkaukset kohotarroilla.
 • Tunnustele lääkepakkaukset tai pillerit koon, värin tai muodon perusteella.
 • Käytä dosettia.

Miten annostelen lääkkeet oikein?

 • Jaa lääkkeet dosettiin.
 • Hyödynnä apteekin annosjakelupalvelua.
 • Pyydä läheistä henkilöä tai avustajaa jakamaan lääkkeet.
 • Käytä kotihoidon palveluita lääkkeiden jakamisessa.

Mistä tiedän onko lääke mennyt vanhaksi?

 • Käytä suurentavia apuvälineitä viimeisen käyttöpäivän varmistamiseksi.
 • Pyydä läheistä tai avustajaa varmistamaan lääkkeen viimeinen käyttöpäivä.
 • Laita nopeasti vanhenevasta lääkkeestä esimerkiksi muistutus puhelimeen.

Lääkkeiden tuoteselosteet ja käyttöohjeet voit lukea Lääkeinfo-sivustolta.

 

Kyllä

Päivitetty  3.4.2019