Heikentynyt näkö - apuvälineet

Näön heikentyessä asioiminen, ympäristön hahmottaminen ja liikkuminen vaikeutuvat. Apuvälineiden käyttö auttaa hyödyntämään jäljellä olevaa näköä ja säilyttämään elämänlaatua.

Näkemisen apuvälineiden hankinta

Apuvälineen voi hankkia omakustanteisesti ja niitä myönnetään tietyin perustein lääkinnällisenä kuntoutuksena näkövammaiselle henkilölle erikoissairaanhoidosta ja/tai perusterveydenhuollosta.

Näkövammaisuus määritellään WHO:n luokituksen mukaisesti. Apuvälineet tukevat henkilön itsenäistä toimintakykyä.

Näkemisen apuvälineitä

Lisätietoa näkövammaisuudesta ja apuvälineiden luovutusperusteista seuraavista aiheeseen liittyvistä linkeistä.

kuntoutuminen; apuväline; nälkö; näkeminen; pistekirjoituskone; lukukone; suurennuslasit; kiikarit; lukutaso; kirjanpidin; kohdevalaisin; silmälasit; suurennuslasivalaisin; kuntoutus; näkövamma

Kyllä

Päivitetty  20.8.2021