Heikentynyt näkö - apuvälineet

Näön heikentyessä asioiminen, ympäristön hahmottaminen ja liikkuminen vaikeutuvat. Apuvälineiden käyttö auttaa hyödyntämään jäljellä olevaa näköä ja säilyttämään elämänlaatua.

Näkemisen apuvälineiden hankinta

Apuvälineen voi hankkia omakustanteisesti ja niitä myönnetään tietyin perustein lääkinnällisenä kuntoutuksena näkövammaiselle henkilölle erikoissairaanhoidosta ja/tai perusterveydenhuollosta.

Näkövammaisuus määritellään WHO:n luokituksen mukaisesti. Apuvälineet tukevat henkilön itsenäistä toimintakykyä.

Näkemisen apuvälineitä

Silmälasit

Silmälasit ovat yleisin näkemisen apuväline. Niillä korjataan silmän taittovirhettä kauas tai lähelle. Valonsuodattimet eli absorptiolasit puolestaan vähentävät häikäisyä, parantavat kontrastia ja tukevat toiminnallista näköä.

Suurennuslasit

Suurennuslasit mahdollistavat lukemisen heikossakin näkötilanteessa. Lähinäön heikentyessä lähilasien lisäksi suurennuslasi auttaa pienen tekstin hahmottamisessa.

Kiikarit

Kiikarilla voidaan suurentaa kaukana ja lähellä olevia kohteita. Kiikaria käytetään yleisimmin liikkumisen apuna. Sillä voi tarkastella esimerkiksi opastintauluja, tienviittoja ja bussin numeroita tai linjaopasteita.

Lukutasot ja kirjanpitimet

Lukutason ja kirjanpitimen avulla voit katsella kirjojen kuvia, lukea lehtiä, piirtää tai kirjoittaa. Niiden avulla voi parantaa lukuasentoa esimerkiksi suurennuslasia käyttäessä.

Kohdevalaisimet ja suurennuslasivalaisimet

Valontarve lisääntyy näön heikentyessä ja iän myötä. Kohde- tai suurennuslasivalaisimen käyttö keventää silmien rasitusta lukiessa.

Suurennuslaitteet

Suurennuslaitteet mahdollistavat näönvaraisen lukemisen ja kuvien katselun, vaikka näkö olisi heikko. Laite voi olla kannettava tai pöytämallinen ja sillä voi suurentaa sekä muuttaa tekstin tai kuvan ominaisuuksia.

Lukukone

Lukukone ottaa kuvan painetusta tekstistä ja lukee sen käyttäjälle ääneen. Siitä on apua silloin, kun suurentavista apuvälineistä ei ole enää hyötyä.

Pistekirjoituskoneet

Mekaanisella pistekirjoituskoneella voi kirjoittaa sokeiden ja heikkonäköisten käyttämää kohokirjoitusta. Pistekirjoitusta luetaan sormin tunnustelemalla.

Tietokoneen apuvälineet

Tietokoneen käyttö on mahdollista käyttöjärjestelmää mukauttamalla tai apuvälineiden avulla myös heikkonäköiselle ja sokealle.

Liikkumisen apuvälineet

Liikkumisen apuvälineet mahdollistavat näkövammaisen turvallisen itsenäisen liikkumisen ja toimivat samalla näkövammaisuuden merkkinä kanssakulkijoille.

Lisätietoa näkövammaisuudesta ja apuvälineiden luovutusperusteista

kuntoutuminen; apuväline; nälkö; näkeminen; pistekirjoituskone; lukukone; suurennuslasit; kiikarit; lukutaso; kirjanpidin; kohdevalaisin; silmälasit; suurennuslasivalaisin; kuntoutus; näkövamma

Kyllä

Päivitetty  20.8.2021