Mitä on virtsankarkailu?

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten elämänlaatua huomattavasti heikentävä vaiva. Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja usein myös parantaa virtsankarkailun.

On olemassa neljää erilaista virtsankarkailua: ponnistusinkontinenssia, pakkoinkontinenssia, näiden kahden yhdistelmää ja ylivuotoinkontinenssia. Miten virtsankarkailua hoidetaan, määräytyy virtsankarkailutyypin mukaan.

Ponnistusinkontinenssi

Virtsan karkaaminen voi liittyä fyysiseen rasitukseen tai ponnistukseen, jolloin puhutaan ponnistusinkontinenssista. Tällöin virtsaa voi karata esimerkiksi yskäisyn tai aivastamisen yhteydessä. Yleensä ponnistusinkontinenssissa kerralla karkaavan virtsan määrä on pieni.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi aiheuttaa äkillistä virtsaamispakkoa, jolloin virtsa pääsee karkaamaan. Karanneen virtsan määrä on yleensä suuri ja rakko voi tyhjentyä jopa kokonaan.

Sekatyyppinen inkontinenssi

Virtsaa voi karata sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana, jolloin kyseessä on sekamuotoinen inkontinenssi.

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotovirtsankarkailussa rakko pääsee täyttymään liikaa ja sen seurauksena virtsaa alkaa valua tahattomasti. Oireen syynä voi olla lantionpohjan laskeuma tai esimerkiksi rakon hermotukseen vaikuttava pitkäaikaissairaus, joka heikentää rakkolihaksen supistusvoimaa.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa virtsankarkailusta löydät Naistalon Virtsankarkailu -osiosta.

AlkuunSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  6.3.2018