Mistä neuvoa toimeentuloasioissa ja sosiaalipalvelujen hakemisessa?

Jos taloudellinen tilanteesi huolettaa sinua, voit saada apua ja tukea asioiden järjestämiseen.

Sosiaalietuuksien ja -palveluiden hakemiseen ja ammatillisen kuntoutuksen asioihin saat tarvittaessa apua ja neuvoja sosiaalialan ammattilaiselta. Myös Kelan virkailijat ja työkykyneuvojat sekä työeläkelaitosten ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijat antavat ohjausta ja apua asioittesi eteenpäin viemiseksi. Arkielämää helpottavia sosiaali- ja terveyspalveluja (esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon apu, lastenhoitoapu, asumispalvelut) kannattaa kysyä omasta kunnasta ja järjestöiltä.

Muualla Kuntoutumistalossa

Kuntoutumistalon pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

Kuntoutumistalon Oikeudet ja etuudet -osiosta löydät tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

 

Kyllä

Päivitetty  25.4.2018