Mikä aiheuttaa oireyhtymän?

Tavallisimmin oireet ilmaantuvat vamman, esimerkiksi ruhjeen, luunmurtuman tai hermovamman jälkeen.

​​​​​​​​

Oireyhtymä (CRPS) voi kehittyä myös muun sairauden yhteydessä tai toimenpiteen jälkeen. Tunnusomaista on, että kipu on poikkeuksellisen voimakasta tai pitkäkestoista sen aiheuttaneeseen tekijään nähden.

Tällaisella kivulla ei ole enää luonnollista varoitustehtävää, vaan se on seurausta kipuaistimusta välittävän ja säätelevän hermoston toiminnan muutoksista.​

Miksi juuri minä sairastuin?

Sairastumisen syytä ei aina voida varmuudella sanoa.

Käden tai jalan käyttämättömyys vamman tai sairauden yhteydessä voi altistaa oireyhtymän kehittymiselle. Perimällä voi olla vaikutusta sairastumisalttiuteen. Mielialaan liittyvillä tekijöillä, kuten ahdistuneisuudell​a tai muilla elämäntilanteeseen liittyvillä seikoilla, voi olla vaikutusta koetun kivun voimakkuuteen ja oireista aiheutuvaan haittaan.


AlkuunS​euraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018