Monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän kuntoutusopas

Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS, Complex Regional Pain Syndrome) tarkoittaa oireyhtymää, jolle on ominaista oireilevan raajan kipu, turvotus ja tunnon ja toiminnan muutokset. Muutoksia voi olla myös ihon lämpötilassa, värissä ja hikoilussa.

Tavallisemmin oireet voivat ilmaantua vamman tai trauman jälkeen. Se voi kehittyä myös jonkun sairauden yhteydessä tai toimenpiteen jälkeen.

Oireyhtymää voidaan hoitaa

Hoidon perusta on toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi monipuolisella harjoittelulla. Harjoittelua toteutetaan erilaisilla terapiamenetelmillä ja lääkkeettömillä hoitomuodoilla. Kipua hoidetaan tarvittaessa myös lääkityksellä.

Terapiamenetelminä voidaan aluksi käyttää kehon puoliero- ja mielikuvaharjoittelua ja peiliterapiaa. Karaisuharjoitteita käytetään myös usein terapiamuotona. Harjoitteet ohjataan sinulle terapiassa yksilöllisesti. Tarkoituksena on palata mahdollisimman pian kaksikätiseen työskentelyyn ja mahdollisimman normaaleihin toimintoihin sekä oppia omaa kivunhallintaa.

Huomioithan, että tämä yleisopas ei korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatua ohjausta. Pyydä tarvittaessa neuvoa sinulle sopivista ohjeista.

pic Mikä aiheuttaa oireyhtymän?

Tavallisimmin oireet ilmaantuvat vamman, esimerkiksi ruhjeen, luunmurtuman tai hermovamman jälkeen.

pic Kipu vie voimia, mikä avuksi?

Mielihyvää tuottavien ja itselle tärkeiden asioiden huomiointi auttaa pärjäämään kivun kanssa.

pic Miten oireyhtymää voi hoitaa?

Harjoittelu ja kivunhoito ovat hoidon kulmakiviä.

pic Mitä voin huomioida arjessani?

Arjen askareisiin osallistuminen tukee jaksamista ja kuntoutumista.

pic Minkälainen on terveyttä edistävä ruokavalio?

Ruokavalion on hyvä sisältää päivittäin monipuolisesti erilaisia ruoka-aineita.

pic Mistä neuvoa toimeentuloasioissa ja sosiaalipalvelujen hakemisessa?

Jos taloudellinen tilanteesi huolettaa sinua, voit saada apua ja tukea asioiden järjestämiseen.

Tulostettavan version oppaasta löydät täältä: Myötävirtaan. Opas sinulle, jolla on monimuotoinen kipuoireyhtymä (pdf)Open this document with ReadSpeaker docReader.