Kaikki itsehoito-oppaat

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Kipuoireyhtymä vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Täältä löydät oppaita kuntoutumisen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


KIPUOIREYHTYMÄN KUNTOUTUSOPPAAT​

​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Muutokset lantiopohjan rakenteissa ja toiminnassa voivat vaikuttaa elämänlaatuun. Täältä löydät oppaita lantionpohjaan liittyvien haittojen, kuten virtsankarkailun, kuntouttamisen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


Lantionpohjan kuntoutusoppaat​

​​​​

Joskus muutokset toimintakyvyssä sairauden tai vamman takia voivat vaikuttaa omaan jaksamiseen. Täältä löydät oppaita, joiden avulla voit saada tukea omaan jaksamiseesi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


Oppaita oman jaksamisen tueksi

​​​​

Reumasairaudet voivat vaikuttaa toimintakykyyn monella eri tavalla. Täältä löydät oppaita eri reumasairauksien itsehoitoon ja kuntoutumisen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


REUMASAIRAUKSIEN KUNTOUTUSOPPAAT​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Selkäkipu, selkäsairaudet ja selkäleikkaukset voivat vaikuttaa liikkumiseen ja toimintakykyyn. Täältä löydät oppaita alaselän oireiden kuntoutuksen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


SELKÄSAIRAUKSIEN KUNTOUTUSOPPAAT​

​​​​

Selkäydinvamma voi vaikuttaa monella tapaa toimintakykyyn. Täältä löydät oppaita selkäydinvammaan liittyvien oireiden itsehoitoon ja vamman jälkeiseen kuntoutumiseen.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


SELKÄYDINVAMMAN ITSEHOITO- JA KUNTOUTUSOPPAAT​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Sydänsairaudet voivat vaikuttaa liikkumiseen ja toimintakykyyn eri tavoin. Täältä löydät oppaita eri sydänsairauksien itsehoitoon ja kuntoutumisen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


SYDÄNSAIRAUKSIEN KUNTOUTUSOPPAAT​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Nivelrikko ja tekonivelleikkaus vaikuttavat toimintakykyyn. Täältä löydät oppaita tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta sekä siitä kuntoutumiseen.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


tekonivelleikkauksiin liittyvät kuntoutusoppaat​

​​​​

Huono verenkierto, verisuonisairaudet ja verisuonileikkaukset voivat vaikuttaa toimintakykyyn. Täältä löydät oppaita verisuoniperäisten oireiden ja verisuonileikkauksista kuntoutumisen tueksi.

KLIKKAA OPASKOKONAISUUTEEN


Verisuonisairauksien kuntoutusoppaat​

Päivitetty