Elintapojen vaikutus kaatumisten ehkäisyssä

​​​Elintapasi vaikuttavat kaatumisiin liittyviin riskitekijöihin. Elintapoihin voit vaikuttaa itse.

Huolehtimalla terveellisen ravinnon saannista, monipuolisesta liikunnasta, riittävästä unesta ja päihteettömyydestä vähennät omia kaatumisen riskitekijöitäsi.

kuntoutus; nukkua; ravinto; ruoka; liikunta; liikkua; ravitsemus; alkoholi; tupakka; kaatumisvaara; kaatumisriski; lepo; syödä; päihteet; päihde; huumeet; kuntoutuminen; nukkuminen