Elintapojen vaikutus kaatumisten ehkäisyssä

Elintapasi vaikuttavat kaatumisiin liittyviin riskitekijöihin. Elintapoihin voit vaikuttaa itse.

Huolehtimalla terveellisen ravinnon saannista, monipuolisesta liikunnasta, riittävästä unesta ja päihteettömyydestä vähennät omia kaatumisen riskitekijöitäsi.

ravinto; lepo; nukkuminen; kuntoutuminen; liikunta; ravitsemus; kuntoutus; liikkua; tupakka; huumeet; alkoholi; päihde; päihteet; nukkua; syödä; ruoka; kaatumisriski; kaatumisvaara