Arjen asiat kaatumisten ehkäisyssä

​​Pienillä muutoksilla kodissa ja kodin ympäristössä sekä omilla toimintatavoillasi voit parantaa liikkumisen turvallisuutta ja ehkäistä kaatumisia.

Seuraavilla sivuilla on vinkkejä, miten voit helposti itse vaikuttaa liikkumisesi turvallisuuteen. Jos koet, että liikkuminen ja kotona toimiminen on turvatonta, ole yhteydessä terveydenhuoltoon.

kuntoutuminen; järjestys; turvallisuus; kaatumisvaara; kaatumisriski; kuntoutus; turvallinen; liikkua; valaistus; ympäristö; liikunta