Välineet ja laitteet hengitysharjoittelun apuna

Voit käyttää erilaisia välineitä hengityksen harjoittamiseen.

Välineet ja laitteet tarjoavat vastuksen joko sisään- tai uloshengitykselle. Ne tehostavat hengityslihasten työskentelyä, lisäävät keuhkotuuletusta sekä helpottavat limaisuutta.

Huomioi välineitä käyttäessäsi hygienia. Puhdista välineet ohjeiden mukaan äläkä käytä toisen henkilön käyttämiä välineitä.

Pullopuhallus

Pullopuhalluksen avulla voit irrottaa limaa keuhkoista ja tehostaa hengitystä.

Hengitysliinaharjoitus

Hengitysliinaharjoittelun avulla voi tehostaa keuhkotuuletusta, rintakehän liikkuvuutta ja liman irtoamista.

Hengityspalje

Hengityspalkeen avulla voi tehostaa sisäänhengitystä.

hengityksen tehostaminen; limaisuus; keuhkotuuletus; hengittäminen; hengitysharjoittelu; hengitys; hengitysharjoitusväline; hengitysharjoitusvälineet