Miksi hengitys on epätasapainossa?

Hengityksen epätasapainoon vaikuttavat monet erilaiset asiat.

​​​​​​​

Epätasapainoisen hengityksen taustalla olevien tekijöiden vyyhtiä voisi kuvata sotkuiseksi lankakeräksi. Yhdenkin epätasapainottavan tekijän selvittäminen ja pienikin muutos esimerkiksi omissa totutuissa tavoissa, voi johtaa hengityksen tasapainottumiseen ja uuden solmukohdan aukaisuun.

Epätasapainoisen hengityks​en taustatekijöitä​​​​

Elimistön toiminta​

Elimistön toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hengityksen epätasapainoon, ovat esimerkiksi:

 • hoitamaton keuhkosairaus, aineenvaihdunnan häiriö eli metabolinen oireyhtymä tai allergia ja nenän tukkoisuus
 • yli- tai alihengittäminen kehon tarpeeseen nähden
 • tarpeeton suuhengitys
 • kofeiini, piristeet, huumeet ja alkoholi
 • riittämätön liikunnasta palautuminen tai liikkumattomuus.

Kehon asento ja liike

Kehon asentoon ja liikkeeseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hengityksen epätasapainoon, ovat esimerkiksi:

 • asentovirheet, yliojentunut tai kasaan painunut ryhti
 • jatkuva vatsan jännittäminen
 • kehoa puristava ja liikettä estävä vaatetus
 • kehon joustavuuden alentuminen ja sen vaikutus liikkeeseen.​

Ajatukset ja tunteet​

Ajatuksiin ja tunteisiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hengityksen epätasapainoon, ovat esimerkiksi:

 • masennus tai ahdistuneisuus
 • stressi, hermostuneisuus tai levottomuus
 • paniikkihäiriö
 • täydellisyyteen pyrkiminen ja suorituskeskeisyys
 • tukahdutetut tunteet, kuten viha tai su​ru
 • koettu trauma
 • kipu
 • huoli, pelko ja katastrofointi, eli korostuneen negatiiviset ajatukset tai uskomukset.

Edellinen sivuS​euraava sivu

 


 

Päivitetty  25.2.2019