Kun hengitys ei suju luonnollisesti

Kaikkien hengitys on joskus epätasapainoista. On tärkeää, että tunnistat mahdolliset merkit epätasapainosta, jotta voit pyrkiä kohti tasapainoisempaa hengitystä. Kun hengitys ei suju luonnollisesti, voidaan puhua epätasapainoisesta hengityksestä. Taustalla voi olla monia syitä. Epätasapainoinen hengitys voi johtua elintoiminnoista tai asennosta tai se voi liittyä liikkumiseen, ajatuksiin, tunteisiin tai kehon reaktioihin.

Epätasapainoisen hengityksen merkkejä voivat olla:

  • hengityksen pidättäminen
  • toistuva rykiminen ja kurkun selvittely
  • niiskuttaminen
  • jatkuva suuhengitys
  • hapen puutteen tunne
  • syventyneet hengenvedot ja huokailun tarve
  • toistuva pakonomainen haukottelu.
pic Miksi hengitys on epätasapainossa?

Hengityksen epätasapaino voi johtua elimistön toiminnasta, kehon asennoista ja liikkeistä sekä ajatuksista ja tunteista.

pic Havainnoi itseäsi

Pysähtyminen mahdollistaa kehotuntemusten havainnoinnin.