Kuntoutumistalo sosiaalisessa mediassa
 

Mistä voin saada tukea?

Välillä voi tulla tilanteita, joissa omat keinot tai voimat eivät riitä ja tarvitaan lisää apua. Tukea voi saada läheisten ja ystävien lisäksi myös ulkopuolisilta tahoilta. Tästä osiosta löydät lisätietoa tuentarjoajista.